1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Bankkártyák
 4. MasterCard Business

MasterCard Business

CélcsoportA 18. életévüket betöltött, a Takarékbanknál illetve a Számlavezető Helynél pénzforgalmi számlával rendelkező devizabelföldi egyéni vállalkozók, és vállalkozások, Számlavezető Helyek felső- és középvezetői, illetve munkatársai, akik rendelkeznek állandó lakcímmel. Elsősorban azon egyéni vállalkozók, illetve a cég azon vezetői részére ajánlható, akik gyakran utaznak belföldön/külföldön és a kártyát utazási és reprezentációs költségek fedezésére használják.

Másodsorban a cég azon anyagbeszerzéssel foglalkozó munkatársainak, valamint azon egyéni vállalkozóknak ajánlható, akik készpénzes vásárlásaikat kívánják kiváltani bankkártya használatával. 


MasterCard Business bankkártyát igényelhetnek:

 

 • jogi személyiségű vállalkozások 
 • jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások
 • egyéni vállalkozók
 • őstermelők
 • önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • egyéb szervezetek (pl. alapítványok, más társadalmi szervezetek, stb.)
 • Számlavezető Helyek


Jellemzői


A MasterCard Nemzetközi Kártyatársaság szabványainak megfelelő, a számlatulajdonos és a kártyabirtokos adataival megszemélyesített, négyjegyű titkos kóddal (PIN kóddal) ellátott debit (betéti) kártya. A kártya készpénzfelvételre, készpénzbefizetésre (a deposit funkcióval rendelkező ATM-en keresztül) és vásárlásra szolgáló kártya, amellyel imprinteren és kereskedői off-line POS-en engedélykérés nélküli tranzakciók is végrehajthatók. Az ATM-en (készpénzbefizetés tranzakció kivételével), illetve on-line POS terminálon keresztül bonyolított tranzakció esetén on-line módon történik az autorizáció és az ezt követő klíring elszámolás. Az Integrációs körben végrehajtott tranzakció terhelése a tranzakciót követő két banki munkanapon belül, a MasterCard elszámolási körben végrehajtott tranzakció terhelése azon a banki munkanapon történik, amikor az elfogadó banktól beérkezik a tranzakció a Takarékbankhoz elszámolásra. A kártya belföldi és nemzetközi használatra egyaránt alkalmas, dombornyomott kártya (IMPRINTER és Internet használatra alkalmas). A bankkártya a rajta feltüntetett érvényességi időszak utolsó napjának 24. órájáig érvényes. Külföldre érvényes utazási biztosítás járul automatikusan a kártyához.

 

Az utasbiztosítási konstrukció csak a MC Business kártyához kapcsolódik automatikusan és magában foglalja a következő szolgáltatásokat:

 

 • egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi betegségbiztosítás
 • balesetbiztosítás
 • assistencia szolgáltatás (24 órás telefonos ügyfélszolgálat, külföldi tartózkodás meghosszabbítása, iratok pótlása)
 • poggyászbiztosítás
 • jogvédelmi biztosítás


A biztosítás Magyarországon, és devizakülföldi ügyfél esetén az állampolgárság szerinti országon kívül, a világ valamennyi országában érvényes, alkalmanként maximum 30 nap külföldön tartózkodásra. 


A Kártyabirtokos vagy a kártyák átvételére meghatalmazott személy részére a kártya átvételekor átadandó a biztosító ügyfél-tájékoztatója és a biztosítás szerződési feltételei, a biztosítás megkötését alátámasztó azonosító kártya.

 

A biztosítás díját az éves kártyadíj tartalmazza.

 

A biztosítás a bankkártya megszüntetéséig érvényes. 


Felhasználása


Készpénzfelvétel bankjegykiadó automatából (ATM) a nap 24 órájában, illetve a nyitvatartási idő alatt hitelintézetek pénztáraiból (bankpénztári POS terminál), valamint áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kereskedőknél (POS terminálon) belföldön és külföldön egyaránt.

 

ATM:


készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken 
egyenleglekérdezés: belföldön, az arra alkalmas ATM terminálokon keresztül 
egyéb szolgáltatás igénybevétele: pl. mobiltelefon egyenlegfeltöltés, számlabefizetés

 

Bankpénztári POS:


készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken 
készpénzbefizetés: csak belföldön a Számlavezető Helynél és az Integráción belül végezhető tranzakció 
egyenleglekérdezés: az Integráción belül végezhető tranzakció

 

Bankpénztári Imprinter:


nem elektronikus úton végzett papíralapú tranzakció 
készpénzfelvétel: belföldön csak más banki eszközön és külföldön lehetséges tranzakció a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken

 

Kereskedői POS:


vásárlás: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken
áru-visszavételezés: a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken lehetséges

 

Kereskedői Imprinter:


nem elektronikus úton végzett papíralapú tranzakció
vásárlás: belföldön csak más bank által beszervezett kereskedői eszközön és külföldön lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken

 

Egyéb:


Mail/Telephone order: Interneten illetve telefonon keresztül végezhető vásárlási tranzakció (kivéve: Interneten keresztüli szerencsejáték)


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények