Tisztelt Ügyfelünk!

2018. május 25-től életbe lépett az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely a felhasználók személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálja.
Hitelintézetünk elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. A GDPR előírásaihoz igazodva a felkészülési folyamat részeként aktualizáltuk az adatkezelési tájékoztatónkat, melyet weboldalunkon is közzétettünk.

Tájékoztatónk ezen linken is elérhető: Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikre a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen állunk az érintettek rendelkezésre.

Üdvözlettel: Az Ön pénzügyi partnere.
BÓLY TAKARÉK
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Hitelek
 4. Takarék Otthon Hitel

Takarék Otthon Hitel

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ HITEL


 


Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel és állami támogatások lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg ingatlancéljai egyediek, akkor igényelje az ingatlanvásárlási célra nyújtott Takarék Otthon Hitelt.

TERMÉKPARAMÉTEREK

 

1. A hitel célja


A Hitelintézet használt, valamint új építésű, önállóan forgalomképes lakó- vagy üdülőingatlan megvásárlását finanszírozza. Továbbá az ingatlanvásárlási célú hitel igényelhető építési telek megvásárlására, valamint ingatlanvásárlás esetén a hozzá tartozó gépkocsi tároló finanszírozására is.

 


2. Jogosultak köre


A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, a Hitelintézet által meghatározott feltételeknek megfelelő rezidens magyar és rezidens külföldi állampolgár, aki legalább minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet tud igazolni, és megfelelő ingatlanfedezetet tud felajánlani. A házastárs/élettárs Adósként bevonásra kerül a hitelügyletbe.

 

Amennyiben a hiteligénylő életkora a kölcsön lejáratának hónapjáig meghaladja a 70. évet, a hitelkockázat csökkentése érdekében olyan Adóstárs bevonása indokolt lehet, aki a kölcsön lejáratának hónapjában még nem tölti be a 70. életévét és minden egyéb az Adóssal szemben támasztott követelménynek megfelel.

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), a negatív adatbázisban szereplő Ügyfél nem hitelezhető.

 


3. A hitel devizaneme


A hitel kizárólag forintban igényelhető (HUF).

 


4. A hitel összege


Minimális összege:1.000.000 Ft

Maximális összege:50.000.000 Ft

 

 • A kölcsön összege az ügyletbe bevont szereplők Hitelintézet által elvégzett hitel - és fizetőképességének vizsgálatától, illetve fedezeteként felajánlott ingatlan(ok) - jogszabályi előírások alapján számított - hitelbiztosítéki illetve kockázati értékétől[1] függ.

 

 • A kölcsön alapvetően a saját források kiegészítésére szolgál, összege – megfelelő ingatlanfedezet bevonása esetén – elérheti az ingatlan (ingóságokat nem tartalmazó) vételárának 100%-át is, azonban a fenti feltételeken túl figyelembe kell vennie a Hitelintézetnek a vonatkozó jogszabály szerint a fedezeti ingatlan forgalmi értékéhez és a folyósítandó hitelhez előírt korlátot is, amely szerint a hitelösszeg/forgalmi érték arány nem haladhatja meg a 80%-ot.

 


5. A hitel futamideje


Legalább 3 év, legfeljebb 30 év. A futamidő az Ügyfél által válaszható hosszúságú, a folyósítást követő első esedékességi naptól indul.

 

Türelmi idő: legfeljebb 24 hónap lehet.

 


6. Kamat, díjak, jutalékok


A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatót a mindenkor hatályos Lakossági Jelzáloghitelezési Hirdetmény tartalmazza.

 

A Takarék Otthon Hitel kamata 3 havi BUBOR[2]-hoz, mint referencia kamathoz kötött, az Ügyfél a referencia kamaton felül a Hitelintézet által meghatározott mértékű kamatfelárat is fizet. 

 

 

7. A hitel kamatperiódusa


A referencia kamat periódusa 3 hónap.

A kamatfelár-periódusa 5 év.

A hitel futamideje alatt a referencia kamat periódusa és a kamatfelár-peridódus nem változtatható meg.

 


8. Fedezetként elfogadható ingatlanok


A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek.

 

Egy kölcsön fedezeteként a Hitelintézet legfeljebb három ingatlant fogad el, melyek piaci értéke ingatlanonként legalább 3 millió forint.

 

A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként:

 

Lakóingatlan:

 

 • olyan jogerős használatbavételi engedéllyel (fennmaradási engedéllyel) rendelkező épület, melynek építmény státusza telekkönyvileg bejegyzett, függetlenül attól, hogy az lakott vagy lakatlan.

 

 • Lakás, ikerház, családi ház, sorház, legalább 50%-ban lakófunkcióval rendelkező vegyes funkciójú ingatlan, nem          ideértve a tanyát.

 

 • garázs lakóingatlan mellé kiegészítő fedezetként fogadható el

 

 • Építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas telek, ahol a közmű csatlakozási lehetőség               megvan továbbá önállóan megközelíthető
 • Termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, és legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha.

 

 • Tanya
 • Zártkert a földtörvény alóli mentesség igazolás esetén
 • Üdülő/nyaraló
 • Üzlet/iroda

 

Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerződés szükséges, amelyet az ingatlan minden tulajdonosa aláírt és a megállapodásnak tartalmazni kell az önállóan forgalomképességre vonatkozó feltételeket: műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik. 

 

 

9. A hitel biztosítékai

 

 • A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra a teljes hitelösszeg és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom;

 

 • A kölcsönigénylő és a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs igazolt havi nettó jövedelme.

 

 • A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra megkötött vagyonbiztosítás (kivétel építési telek, termőföld), mely(ek)ben a hitel teljes futamideje alatt a Hitelintézet a zálogjogosult.

 


10. A hitel folyósításának általános feltételei

 

 • 2 millió forintot meg nem haladó hitelösszeg esetén magánokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés,
 • 2 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén

 

 • érvényes, közokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés  vagy
 • magánokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés illetve közokirati egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat;

 

 • Az illetékes földhivatalnál a Hitelintézet javára a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra a teljes hitelösszeg és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel;
 • Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben a Hitelintézet a hitel teljes futamidejére zálogjogosultként feltüntetésre került.
 • A szükséges saját erőt a kölcsön igénybevétele előtt az Ügyfél a hitelcél megvalósításához igazoltan felhasználta.

 

A Hitelintézet további folyósítási feltételeket is meghatározhat.

 


11. A hitel folyósítása


Az egyedi kölcsönszerződésekben rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a hitel folyósítása ingatlancélú hitelek esetén:

 

 • Tehermentes ingatlanok esetében az adásvételi szerződésben és a kölcsönszerződésben rögzített Eladó(k) nevére szóló fizetési számlaszám(ok)ra vagy az ügyletben közreműködő ügyvéd letéti számlájára történik.

 

 • Jelzálogjoggal terhelt ingatlanok vásárlása esetén elsőként a tehermentesítésre fordítandó kölcsönrész kerül kifolyósításra a finanszírozó hitelintézet által meghatározott fizetési számlára, a második részlet folyósítása az adásvételi szerződésben és a kölcsönszerződésben rögzített Eladó(k) nevére szóló fizetési számlaszám(ok)ra vagy az ügyletben közreműködő ügyvéd letéti számlájára történik.

 


12. Törlesztés


A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet. A Hitelintézet azt javasolja, hogy törlesztési napként a munkabér kifizetésének napját közvetlenül követő napok valamelyike kerüljön kiválasztásra.

 

A törlesztőrészlet megfizetése történhet az Ügyfél Hitelintézetnél vezetett lakossági forint fizetési számlájáról, azonban ha az ügyfél a számlavezetést nem kívánja igénybe venni a törlesztés megfizetése történhet pénztári befizetéssel vagy külső számláról történő átutalással is.

 

Annuitásos törlesztés: Az Ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével. A havi törlesztőrészlet referencia kamatperióduson  belül állandó, a törlesztőrészlet összegében a tőke és a kamat aránya változó.

 

Türelmi idős törlesztés: Türelmi idő választása esetén a türelmi idő alatt az Ügyfél csak kamatot fizet. A tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követően kezdődik.

 


13. Tájékoztatás a túlzott eladósodás kockázatairól


A felvehető hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan rendelkezésre álló jövedelmét és gondolja végig, hogy háztartása mennyit tud a hitel törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmekre mennyire számíthat tartósan.

 

Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek a Hitelintézet kirendeltségein dolgozó munkatársai. További hasznos információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Felügyeleti honlapján található hitel- és lízing termékválasztó programjából (http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo), illetve az MNB Felügyelet hitelfelvétellel kapcsolatos, egyéb információkat tartalmazó oldalairól.

 [1] A hitelbiztosítéki illetve kockázati érték az értékbecslő által meghatározott, és a Hitelintézet által elfogadott forgalmi értéknél - az adott ingatlan minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől, stb. függően - kb. 10-20 %-kal alacsonyabb érték.


[2] BUBOR: Budapest Interbank Offer Rate jelenti azt az éves kamatlábat (felfelé kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amely a Reuters monitor azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel ("BUBOR oldal"). A Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), amelyet a releváns BUBOR-t fixáló hitelintézetek a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek, feltéve, hogy legalább négy fixáló hitelintézet közöl ilyen kihelyezési kamatlábat.

 

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények