1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Megtakarítások
  4. Gyámhatósági betét

Gyámhatósági betét

A gyámhatósági betét fenntartásával kapcsolatos információk 

A gyámhatósági betét olyan speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett betéti forma, ahol a megnyitott gyámhatósági (technikailag: lakossági) számla, gyámhatósági fenntartásos takarékbetétkönyv tulajdonosának (a gyermeknek, a gyámság vagy gondnokság alá helyezettnek) nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett.

 

A rendelkezési jog a jogszabályok és a gyámhatósági határozat szabta keretek között a szülőt, gyámot, gondnokot illeti meg, mindaddig, amíg a jogosult nagykorúvá nem válik vagy nagykorúságának elérése előtt házasságot nem köt, illetve a gondnokság alól nem mentesül, ki nem kerül.

 


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.

Hirdetmények