1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Hitelek
  4. Folyószámlahitel

Folyószámlahitel

Folyószámlahitel

Főbb jellemzők: 

 

A Takarékszövetkezetnél bankszámlával rendelkező magánszemélyek igényelhetik e hitelt, amennyiben a számlájukra legalább 3 hónapja rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelem jóváírás érkezik. A folyószámla jelleg lehetővé teszi, hogy az ügyfél pénzforgalmi számlájához kapcsolt hitelösszeg erejéig a számla „mínusz egyenleggel” működjön a hitel-igénybevételnek megfelelő összegig, és a számlára érkező bevételekből a hitel törlesztése, ill. résztörlesztése automatikusan megtörténjék. Társtulajdonos esetén a szerződésbe a társtulajdonos is bevonandó. A hitel felhasználását a takarékszövetkezet nem ellenőrzi. A hitelkeret 1 éves határozott időtartamra szól, igény esetén automatikusan meghosszabbodik.

A hitelhez halál esetére szóló csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás köthető. A hitel összege és a kamat ennek függvényében kerül megállapításra.

 

Az igénylők köre:


Azon magánszemélyek, akik a Takarékszövetkezetnél legalább 3 hónapja lakossági bankszámlával rendelkeznek és erre a számlára mindhárom hónapban végrehajtás alá vonható jövedelem jóváírásuk érkezett, továbbá a KHR rendszerben fizetési hátralékkal nem szereplő magánszemélyek, akik a Takarékszövetkezet limitszámítási feltételeit teljesítik.

 

A hitel devizaneme: HUF

 

A hitel összege:


Minimum 50.000,-Ft, maximum 800.000,-Ft (nem biztosított folyószámlahitel esetén maximum 200.000,-Ft).

A hitel lakossági bankszámlához kötődik, összegét befolyásolja a számlára érkező rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelem átutalás összege.

 

Legalább 3 hónapos számlavezetés esetén: Amennyiben számlájára rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelme érkezik, a hitelkeret maximális összege: az előző három hónap rendszeres végrehajtás alá vonható jóváírásainak átlaga alapján számított összeg. Az adható folyószámla hitelkeret maximális összege: 200.000,-Ft.
 

Legalább 6 hónapos számlavezetés esetén: Amennyiben számlájára rendszeres végrehajtás alá vonható jövedelme érkezik, a hitelkeret maximális összege: az előző hat hónap rendszeres végrehajtás alá vonható jóváírásainak átlaga alapján számított összeg kétszerese.
Azon ügyfelek akik lakossági bankszámlát nyitnak a takarékszövetkezetnél és a korábbi számlavezető hitelintézettől bemutatják a jövedelem jóváírásokat is tartalmazó bankszámlakivonatot vagy az ügyfél- és partner minősítési szabályzatban foglaltaknak megfelelő jövedelem igazolást bemutatják a takarékszövetkezet részére, és vállalják, hogy 2 fő részére rendszeres, ügyfél- és partner minősítési szabályzatban foglaltaknak megfelelő jövedelem jóváírás érkezik a takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlára ,azoknak a jövedelem 300 %-a nyújtható folyószámla hitelként.

Az adható folyószámla hitelkeret maximális összege: 800.000,-Ft.


Rendelkezésre tartás:


A hitel igénybevételi lehetőségének időtartama alatt a teljes hitelkeret az ügyfél rendelkezésére áll.

 

Törlesztés:  


Lejáratkor egy összegben.

 

Futamidő:


Maximum 12 hónap (futamidő végén automatikusan meghosszabbítható).

 

Kamatláb:  


Hirdetmény alapján.

 

Hitelkamat fizetés:


Havonta, minden hó utolsó napján.

 

Fedezet:  


Bankszámlára érkező végrehajtás alá vonható jövedelem jóváírás.

 

Egyéb díjak: 


- Hitelbírálati díj: egyszeri díj, mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

- Folyósítási jutalék: egyszeri díj, mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

- Rendelkezésre tartási jutalék: mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

 

Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.

 

THM (teljes hiteldíj mutató):  

-       csoportos hitelfedezeti életbiztosítás megkötése esetén 27,59%

-       csoportos hitelfedezeti életbiztosítás megkötése nélkül  33,76%

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

A THM értéke biztosított hitel esetén 375.000 forint (nem biztosított hitel esetén 200.000 forint) összegű 12 havi futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

-           Hitelbírálati díj (egyszeri 0,5%):      1.875 Ft

-           Folyósítási jutalék (egyszeri 1%):   3.750 Ft

-          Számlavezetés havi díja:                      190 Ft

 

A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

 

 

Reprezentatív példa:

 

  Lakossági folyószámlahitel
Hitelkamat típusa Futamidő alatt fix
Felhasználható hitelkeret 375.000 Ft
Hitel futamideje 12 hó
Hitelkamat mértéke 22,00%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 27,59%
Törlesztőrészlet összege nem értelmezhető
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg nem értelmezhető

 

Hirdetmények